De onderstaande stappen moeten worden doorlopen om een klinisch fysicus te kunnen opleiden:

1. ERKENNING VAN INSTELLING EN (CO- EN PLAATSVERVANGEND) OPLEIDER
Om in aanmerking te kunnen komen voor het begeleiden van een klinisch fysicus in opleiding moeten zowel de opleidingsinstelling als de (co- en plaatsvervangend) opleiders  aan een aantal eisen voldoen. Deze staan beschreven in de volgende documenten:

Hier is het aanvraagformulier te vinden.

 

2. VERDELING OPLEIDINGSPLAATSEN
Ieder jaar wordt vanuit het Ministerie van VWS bepaald waar de opleidingsplekken in het jaar daarna zullen zijn (website VWS). Het Ministerie van VWS vraagt advies aan de stichting BOLS aangaande de verdeling van alle medische specialisten opleidingsplaatsen. De NVKF adviseert het BOLS wat betreft de opleidingsplekken voor de klinische fysica. Sinds 1 januari 2013 worden de gelden verdeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Regels hieromtrent zijn te vinden op de website van de NZA (website NZA). Ook heeft de NZA een document gepubliceerd waarin wordt beschreven hoe een beschikbaarheidsbijdrage voor een opleiding kan worden aangevraagd.

Zonder door het Ministerie van VWS goedgekeurde plek kan geen starttoetsing van een opleiding plaatsvinden.