Hier vindt u de tarieven die de Stichting OKF in rekening brengt voor onderstaande activiteiten. De betaling dient binnen 1 maand na ontvangst van de nota voldaan te worden. Bij het versturen van een betalingsherinnering worden administratiekosten à € 10,- in rekening gebracht. Indien een betaling is gekoppeld aan de afgifte van een certificaat of (her)erkenning, dan wordt deze pas afgegeven na ontvangst van het te betalen bedrag.

Tarieven per 1 januari 2017:

 

Activiteit

Certificaat

Bedrag (€)

Opmerking

1.

Toetsing individueel opleidingsplan (starttoetsing)

Brief

1740,-

Bevestiging indien akkoord met opleidingsplan

2.

Registratie Klinisch Fysicus (eindtoetsing)

Ja 600,-  
3.

Herregistratie Klinisch fysicus

Brief

360,- Leden van de NVKF zijn vrijgesteld van betaling

Aanvraag t.b.v. (her)erkenning

4.

B-erkenning; incl. co-opleider

  420,-

Papieren evaluatie

5.

A-erkenning; incl. opleider en plv-opleider

 

Gecombineerde visitatie (meerprijs 2e, werkterrein)

1e erkenning

5820,- Fysieke visitatie
 

her-erkenning

5315,-
 

1e erkenning

2910,-
 

her-erkenning

2568,- 
6.

A-erkenning excl. opleider en plv-opleider

 

Gecombineerde visitatie (meerprijs 2e, werkterrein)

1e erkenning

5200,- Fysieke visitatie
 

her-erkenning

5090,-
 

1e erkenning

2600,-
 

her-erkenning

2545,-
7.

Tussentijdse aanvullende visitatie

  2945,-

Fysieke visitatie

8. Opleider 1e en her-erkenning 900,-

Fysieke visitatie

Borg beroepsprocedure#

9. Klinisch fysicus in opleiding   250,-  
10. Instituut of opleider   10000,-  

Toets hardheidsclausule

11. Toets fysische promotie* Brief 1040,-  

 
 

#Er wordt geen factuur gestuurd door de OKF.

*Een toets voor een fysische promotie kan alleen aangevraagd worden voor een kandidaat-in-opleiding.