Het College van Toetsing is samengesteld uit klinisch fysici die de vier verschillende subspecialismen vertegenwoordigen. Op het moment wordt het College van Toetsing gevormd door de volgende personen: