Het College van Beroep is het oordelende college aangaande bij de Stichting aangebrachte beroepen ten aanzien van door het Toetsingscollege genomen besluiten.