VERSTUURDE BRIEVEN
Verzonden brief, december 2008 (PDF)
Verzonden brief, 11 februari 2010 (PDF)
Verzonden brief, 31 augustus 2010 (PDF)
Verzonden brief, 16 november 2010 (PDF)
Verzonden brief, 27 januari 2011 (PDF)

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2009 Stichting OKF, 22 juli 2010 (PDF)
Jaarverslag 2010 Stichting OKF, 12 juli 2011 (PDF)
Jaarverslag 2011 Stichting OKF, 17 juli 2012 (PDF)
Jaarverslag 2012 Stichting OKF, 7 december 2013 (PDF)
Jaarverslag 2013 Stichting OKF, 19 september 2014 (PDF)
Jaarverslag 2014 Stichting OKF, 1 november 2015 (PDF)
 

OUDE REGLEMENTEN
Onderstaande documenten zijn niet meer van toepassing. Opleidingen en erkenningen die tijdens de geldigheid van deze documenten zijn goedgekeurd, vallen echter nog wel onder deze afspraken.

20080319 - 20090318: Uitvoeringsreglement - Overgang opleiding (PDF)

20090101 - 20090415: Curriculum Audiologie (PDF)

20090101 - 20100531: Curriculum Radiologie (PDF)
Toelichting bij wijziging Curriculum Radiologie (PDF)
20100601 - 20141231:Curriculum Radiologie (PDF)

20090101 - 20141231:Curriculum Nucleaire Geneeskunde (PDF)

 
20090101 - 20110128: Uitvoeringsreglement - Eisen opleiding (PDF)

20110129 - 20141231: Uitvoeringsreglement - Eisen opleiding (PDF)

20090101 - 20110128: Uitvoeringsreglement - Begrippen (PDF)

20110129 - 20141231: Uitvoeringsreglement - Begrippen (PDF)

20090101 - 20110213: Curriculum Radiotherapie (PDF)

20110213 - 20130410: Curriculum Radiotherapie (PDF)

20130411 - 20141231: Curriculum Radiotherapie (PDF)

20150101 - 20180228: Curriculum Radiotherapie (PDF)

20080319 - 20120216: Uitvoeringsreglement - Eisen vooropleiding (PDF)

20120216 - 20141231: Uitvoeringsreglement - Eisen vooropleiding (PDF)

20080319 - 20121231: Uitvoeringsreglement - Werkwijze Toetsing (PDF)

20130101 - 20131231: Uitvoeringsreglement - Werkwijze Toetsing (PDF)

20140101 - 20141231: Uitvoeringsreglement - Werkwijze Toetsing (PDF)

20080319 - 20121231: Uitvoeringsreglement - Eisen opleiding - Basic Requirements (PDF)

20130101 - 20141231: Uitvoeringsreglement - Basic Requirements / Core curriculum for medical physicists - Volume 1 (PDF)

20150101 - 20180228: Uitvoeringsreglement - Basic Requirements / Core curriculum for medical physicists - Volume 1 (PDF)

20080319 - 20121231: Uitvoeringsreglement - Beroepsprocedure (PDF)

20080318 - 20131231: Uitvoeringsreglement - Examen (PDF)

20140101 - 20141231: Uitvoeringsreglement - Examen (PDF)

20080318 - 20131231: Uitvoeringsreglement - Richtlijnen opleidingsplan en voortgangsrapportage (PDF)

20140101 - 20141231: Uitvoeringsreglement - Richtlijnen individueel opleidingsprogramma en voortgangsrapportages (PDF)

20110119 - 20121231: Beleidsrichtlijn - Erkenning Instituten en Opleiders (PDF)

20130101 - 20141231: Beleidsrichtlijn - Erkenning Instituten en Opleiders (PDF)
 
20130101 - 20141231: Uitvoeringsreglement - Beroepsprocedure (PDF)
20150101 - 20150101: Uitvoeringsreglement - Opleidingsbevoegdheden - voorwaarden (PDF)
20150101 - 20150101: Uitvoeringsreglement - Opleidingsbevoegdheid met vakgroep (PDF)
 
20180101 - 20200131: Centraal Reglement Opleiding (PDF)
20180101 - 20200131: CRO Bijlage 1 - Begrippenlijst (PDF)
20180101 - 20200131: CRO Bijlage 2 - Reglement Opleiding KFiO (PDF)
20180101 - 20200131: CRO Bijlage 3 - Reglement Examen (PDF)
20180101 - 20200131: CRO Bijlage 4 - Reglement Registratie Register (PDF)
20180101 - 20200131: CRO Bijlage 5 - Regeling Verwerving Opleidingserkenning (PDF)
20180101 - 20200131: CRO Bijlage 6 - Reglement Bezaar (PDF)
 

VOORBEELDEN OPLEIDINGSPLANNEN
Algemene Klinische Fysica (PDF1, PDF2) (gewijzigd per 25 mei 2011)
Audiologie (PDF1, PDF2)
Nucleaire Geneeskunde (PDF1, PDF2)
Radiologie (PDF)
Radiotherapie (PDF1, PDF2)

BLAUWDRUK VOORTGANGSRAPPORTAGE
Blauwdruk voortgangsrapportage (PDF)

WERKGROEP AANVULLENDE OPLEIDINGSEISEN
Eindrapport werkgroep aanvullende opleidingseisen, 1 maart 2010 (PDF)
Overgangsregeling bij aanvullende opleidingseisen, maart 2010 (PDF)

OUDE GEACCEPTEERDE VOOROPLEIDINGEN
Geaccepteerde vooropleidingen, 2006 (PDF)

Geaccepteerde vooropleidingen, juni 2011 (PDF)

Geaccepteerde vooropleidingen, april 2013 (PDF)

Geaccepteerde vooropleidingen, oktober 2013 (PDF)

Geaccepteerde vooropleidingen, maart 2016 (PDF)

Geaccepteerde vooropleidingen, januari 2017 (PDF)