De geldigheidstermijn van het document staat vermeld in het document. Voor oude documenten verwijzen we u naar de pagina 'Archief'.

Verzoek toelating opleiding (gewijzigd per 17-07-2018)

Aanvraag eindtoetsing (via persoonlijk dossier PE-online)

Aanvraag erkenning opleidingsinstituut en/of (co-/plv.) opleider (gewijzigd per 12-07-2018)

Bezwaar besluit College van Toetsing