De geldigheidstermijn van het document staat vermeld in het document. Voor oude documenten verwijzen we u naar de pagina 'Archief'.

 

Lever het formulier per e-mail of post in bij het secretariaat van de Stichting OKF (contactgegevens):

 

Verzoek toelating opleiding

Aanvraag eindtoetsing (via persoonlijk dossier PE-online)

Aanvraag erkenning opleidingsinstituut en/of (co-/plv.) opleider

Bezwaar besluit College van Toetsing

Aanvraag aanpassing opleidingsplan