1. Kan ik met mijn buitenlandse diploma in XYZ van universiteit ABC toegelaten worden tot de opleiding?

Dat hangt er van af of dat diploma erkend kan worden als een Nederlands masterdiploma in Natuurkunde. Het Nuffic (https://www.epnuffic.nl/) kan, tegen betaling, diplomawaarderingen doen om daar uitsluitsel over te geven. De Stichting OKF doet zelf geen toetsing van buitenlandse diploma’s.

2. Kan ik met mijn Nederlandse diploma in XYZ van universiteit ABC toegelaten worden tot de opleiding?

Dat hangt er van af of dat diploma gelijk is aan of equivalent is met een Nederlands masterdiploma in Natuurkunde. Een Nederlands masterdiploma in Natuurkunde is een voorwaarde zoals door de wet gesteld. De OKF heeft de wettelijk equivalente opleidingen benoemd. Deze vereisen een masterdiploma, aangevuld met een certificaat. Zie de richtlijnen hierover op de website van de Stichting OKF - opleiding volgen.

3. Waarom kan de Stichting OKF mij niet vertellen of ik toegelaten zal worden tot de opleiding voordat ik aan de opleiding wil beginnen?

Er is een grote variëteit aan masteropleidingen met onderliggend een grote variëteit aan bacheloropleidingen. De Stichting OKF heeft de beoordeling van de masteropleidingen als zijnde geschikt voor de opleiding tot klinisch fysicus neergelegd bij de betreffende universiteiten, waarbij de universiteiten een voorgeschreven beoordeling en beoordelingssystematiek gebruiken. Het resulteert in de equivalente masteropleidingen zoals die vermeld staan op de website (zie vraag 2). De Stichting OKF beoordeelt dus zelf geen individuele masteropleidingen die afwijken van de toegang verlenende opleidingen!

4. Kan ik als klinisch fysicus met een buitenlandse registratie tot klinisch fysicus aan de slag als klinisch fysicus in Nederland?

    1. Allereerst geldt dat u in Nederland niet de titel mag voeren van klinisch fysicus; dat is een wettelijk beschermde titel (zie vraag 5).
    2. U en uw werkgever kunnen in principe echter wel tot overeenstemming komen dat u het werk van een klinisch fysicus uitvoert, maar u kunt verwijtbaar aansprakelijk gesteld worden (o.a. door inspectie, justitie, belanghebbenden) voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor u niet bekwaam bent op moment dat door uw handelen iets fout gaat met mogelijk ernstige gevolgen voor de patiënt. Leidraad hierin is vigerende wetgeving rond zorg.

5. Kan ik als klinisch fysicus met een buitenlandse registratie tot klinisch fysicus laten registeren als klinisch fysicus in Nederland?

De Stichting OKF mag dat niet zelf beoordelen. U dient hiervoor contact op te nemen met de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), zie https://www.bigregister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/. De CBGV bepaalt de uitkomst. De Stichting OKF neemt het oordeel van de CBGV over.

6. Worden er door de Stichting OKF eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse taal bij start van de opleiding?

Bij aanvang van de opleiding hoeft in principe geen bewijs van beheersing van de Nederlandse taal overlegd te worden. Wel zal het zo zijn dat de opleidingsinstelling hier naar zal kijken omdat het werk dat u doet het vraagt dat u zich goed en vaardig kunt uitdrukken naar laboranten, verpleegkundigen, artsen en eventueel patiënten. Aan het eind van de opleiding moet de kandidaat op niveau C Nederlands spreken en schrijven. Het leren van Nederlands vormt géén deel van de opleiding, dus dient in eigen tijd plaats te vinden.